พบปะเพื่อเจรจาธุรกิจโดยตรงกับผู้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าที่มีทั้งไทยและต่างชาติกว่า 4000 คน

สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ค้นหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจใหม่

เพิ่มส่วนแบ่งตลาดของคุณ

สร้างความรู้จักแบรนด์ของคุณ

ค้นหาตลาดใหม่และเครือข่ายตลาดใหม่

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ปัญหาใหม่และบริการใหม่

อยู่ข้างหน้าคู่แข่งของคุณ

ทำความเข้าใจแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลตลาดล่าสุด