ประเภท 1 : บูธมาตราฐาน (ขนาดเริ่มต้นที่ 9 ตร.ม. ขึ้นไป)

ประเภท 2: พื้นที่เปล่า (ขนาดเริ่มต้นที่ 18 ตร.ม. ขึ้นไป) – เหมาะสำหรับการออกแบบและติดตั้งแบรนด์ขององค์กรเอง

ประเภท 3: พื้นที่เปล่า (ขนาดตั้งแต่ 27 ตร.ม. ขึ้นไป) – เหมาะสำหรับการออกแบบและติดตั้งแบรนด์ขององค์กรเอง

Booth Enquiry(Required)
consent(Required)
I accept that after registering, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. may contact me with updates, relevant promotion, and information about future events. The event sponsor/partner may also contact me about their products and services. | ฉันยอมรับว่าหลังจากลงทะเบียนแล้ว บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จะติดต่อฉันเพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดต โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคต ผู้สนับสนุน/พันธมิตรการจัดงานอาจติดต่อฉันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ