ประเภทผู้ร่วมแสดงสินค้า

เข้าร่วมกับบริษัทจัดแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 150 แห่ง 

Icon-01

เทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ

Icon-02

การควบคุมไซต์งานระยะไกลและการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชั่น

Icon-03

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง

Icon-04

การทำโมดูลและการก่อสร้างสำเร็จรูป

Icon-05

นวัตกรรมและวัสดุก่อสร้างที่คุ้มค่า

Icon-06

สุขภาพและความปลอดภัยในการก่อสร้าง

Icon-07

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

Icon-10

การประยุกต์ใช้และการแก้ปัญหาอาคารสีเขียว

Icon-09

การบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ

ประเภทผู้เข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมงานและผู้ซื้อมากกว่า 4,000 คน

 • ผู้รับเหมา
 • ผู้จัดการอาคาร
 • สถาปนิก
 • เจ้าของโครงการ
 • ผู้จัดการอาคาร
 • ผู้ค้าปลีก
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • วิศวกร
 • นักลงทุน
 • นักสำรวจที่ดิน
 • ผู้ติดตั้งระบบ
 • ที่ปรึกษา
 • สถานศึกษา
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ผู้นำเข้า
 • ผู้ส่งออก
 • ผู้ค้าส่ง
 • ผู้ผลิต
 • สมาคม
 • สื่อมวลชน