เข้าร่วมกับบริษัทที่จัดแสดงสินค้าทั้งหมดกว่า 150 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ

  • เทคโนโลยีก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ
  • การเข้าถึงงานที่ต่างถิ่นและการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้าง
  • การก่อสร้างแบบโมดูลและแบบนอกสถานที่
  • วัสดุก่อสร้างที่มีนวัตกรรมและมีความคุ้มค่า
  • สุขภาพและความปลอดภัยในการก่อสร้าง
  • โซลูชันทรัพยากรมนุษย์
  • แอปพลิเคชันและโซลูชันสำหรับการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • การบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างอัจฉริยะ