อนาคตและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทย

อนาคตและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทย

สัมมนาหัวข้อพิเศษ – อนาคตและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทย โดย นายชัยยา เจิมจุติธรรม / รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *